Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Nieuwe cijfers

Uit recente cijfers van Statbel blijkt dat meer dan 1,5 miljoen Belgen in 2022 onder de armoedegrens in armoede leefden. De situatie is het schrijnendst in Brussel (29,8 %), gevolgd door Wallonië (17,8 %) en Vlaanderen (7,7 %). Daarnaast loopt 2,14 miljoen Belgen momenteel het risico om in armoede of sociale uitsluiting te belanden. De belangrijkste risicofactoren zijn de werkzaamheidsgraad, het opleidingsniveau en het geboorteland.

De sociaal-economische barometer van het ABVV onthulde in januari 2023 een koopkrachtprobleem in de Belgische huidhoudens, met de automatische loonindex als voornaamste buffer.

Wat wordt eraan gedaan?

"Er is gebrek aan doortastend en degelijk armoedebeleid", aldus Anne Van Lancker, voorzitter van Decenniumdoelen. Sterker nog, de federale regering besliste onlangs om dit jaar de uitgebreide toegang tot het sociaal tarief voor kwetsbare gezinnen - ingevoerd in het kader van de energiecrisis - gradueel af te bouwen. Netwerk tegen Armoede formuleert concrete aanbevelingen voor onze overheden om de strijd tegen armoede en sociale rechtvaardigheid eindelijk te beslechten.

De rechtse partij N-VA komt, ondanks het sociaal landschap waarin we ons bevinden, op de proppen met voorstellen die de Belgische bevolking verder zouden verarmen. Niet alleen zou de partij de toegang tot het leefloon willen bemoeilijken, ook zou ze het bedrag verlagen en deels uitkeren in maaltijdbonnen.