Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 


Lonen & vergoedingen

Op 1 februari werden de lonen in de sector garages (PC 112), koetswerk (PC 149.02), edele metalen (PC 149,03) en metaalhandel met 10,44 % geïndexeerd. Voor de sectoren metaalhandel (PC 149.04) en garages was er ook een indexering van de stand-byvergoedingen. Arbeiders van de sector metaalhandel zien ook hun uitrukvergoedingen verhoogd worden met de indedx.

Vervoer

In al de bovenstaande sectoren, alsook de sector monteerders (PC 111.3), elektriciens (PC 149.01) en metaalrecuperatie (PC 142.01) werd eveneens een indexering toegepast op de terugbetaling van de vervoerskosten. In de sectoren elektriciens was er daarnaast een indexering van de mobiliteitsvergoedingen.