Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

De Verenigde Staten en China voeren een assertief economisch beleid om hun industrie te versterken. De focus ligt op de groene en innovatieve sectoren van de toekomst (hernieuwbare energie, elektrische mobiliteit, batterijen en halfgeleiders). Europa kan niet achterblijven en maakt werk van een meer gecoördineerd Europees industrieel beleid.

Grote uitdagingen

  • De coronapandemie illustreerde dat we afhankelijk zijn van buitenlandse aanvoerketens (halfgeleiders, medische apparatuur, …).
  • De Russische invasie van Oekraïne stelt onze kwetsbaarheid inzake energiebevoorrading op scherp.
  • Op 1 januari 2023 trad de Amerikaanse Inflation Reduction Act in werking, die voorziet in 400 miljard dollar aan subsidies voor bedrijven die duurzame en innovatieve producten maken in de Verenigde Staten.
  • We bevinden ons in een klimaat- en digitale transitie, waarbij de ontwikkeling van nieuwe industrieën en de toegang tot grondstoffen bepalend zullen zijn voor de economische slagkracht van landen en regio’s.

In het licht van deze uitdagingen wordt Europa verplicht om na te denken over zijn autonomie en weerbaarheid. We moeten onze kwetsbaarheden (inzake grondstoffen, energie, maakindustrie, defensie, …) dringend afbouwen, zonder evenwel de voordelen van internationale handel overboord te gooien.

Plan voor de industrie

Op het Wereld Economisch Forum in Davos presenteerde de Europese Commissie haar industriële green deal, dat o.m. voorziet in een versoepeling van de regels rond staatssteun en snellere procedures voor investeringen in duurzame/innovatieve sectoren. Het plan moet Europa helpen om zijn industrie duurzamer, sterker en onafhankelijker te maken.

Meer weten over de laatste ontwikkelingen in het Europese klimaat- en industriebeleid? Lees dan zeker deze ABVV-analyse.