Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Het ABVV publiceerde op 10 januari de nieuwste editie van zijn sociaal-economische barometer. Bijzondere aandacht gaat natuurlijk naar de energiecrisis, de hoge inflatie, de lonen en de bedrijfswinsten. Het klopt dat onze economie betere tijden heeft gekend. Toch is het lang niet allemaal kommer en kwel. Werkgevers en rechtse politici moeten stoppen met doemdenken over de concurrentiepositie van onze bedrijven en met de kritiek op de indexering van de lonen. Dat zegt Miranda Ulens, algemeen secretaris van het ABVV.

Vaststellingen

Op basis van onderbouwde stellingen onderstreept het ABVV in zijn analyse de noodzaak van de index, de haalbaarheid van hogere lonen en het belang van een sterke sociale zekerheid.

stilstandkoopkracht

  • De koopkracht van de mensen stijgt niet meer. Sinds 2009 zijn de reële lonen nauwelijks gestegen. Vooral werknemers in slecht betaalde jobs hebben het daardoor moeilijk. In de groep met de laagste lonen (de 20 % laagste lonen), heeft maar liefst 35 % momenteel financiële problemen. Gelukkig is er nog de automatische indexering van de lonen die ons deels beschermt tegen koopkrachtverlies.
  • Werknemers krijgen niet waar ze recht op hebben. De loonwet is de grote boosdoener en moet worden hervormd. Deze wet bepaalt met hoeveel de lonen maximaal mogen stijgen (bovenop de index) om onze concurrentiekracht met de buurlanden niet in gevaar te brengen. Maar die wet houdt geen rekening met de miljarden euro’s aan loonsubsidies en RSZ-kortingen die bedrijven ontvangen. Er is dus geen eerlijke vergelijking met de lonen uit andere landen.
  • Veel bedrijven hebben marges om de crisis te overbruggen. De Nationale Bank heeft aangetoond dat de brutowinstmarges (= een indicatie van de winstgevendheid) van Belgische bedrijven historisch hoog zijn (45 %) en veel hoger liggen dan in Nederland (41 %), Frankrijk (34 %) en Duitsland (39 %).
  • Ons sociaal vangnet is sterk, maar er zitten gaten in. Zo liggen heel wat sociale minimumuitkeringen onder de armoedegrens. Het is dan ook schandalig dat werkgevers die gaten niet mee willen dichten zoals we zagen bij de onderhandelingen over de verdeling van de welvaartsenveloppe.
Voor een meer uitgebreide analyse van de sociale en economische toestand in ons land, check hier de nieuwe barometer van het ABVV.