Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Maatwerkbedrijven (vroeger omschreven als beschutte of sociale werkplaatsen) zijn bedrijven die mensen tewerkstellen die niet in het ‘reguliere’ arbeidscircuit terecht kunnen, bijv. omwille van een fysieke of psychische handicap.
  • De sector wordt – voor wat het ABVV betreft – opgevolgd door de Algemene Centrale (AC). Maar in het Zuiden van West-Vlaanderen is ABVV-Metaal bevoegd voor de maatwerkbedrijven en voor de arbeiders die er werken.
  • Concreet gaat het om de bedrijven ’t Veer (Menen), Mariasteen (Hooglede), Westlandia (Ieper) en Waak (Kuurne). Deze vier ondernemingen zijn nauw verstrengeld met de metaalindustrie in de regio en stellen ruim 3.600 mensen tewerk.

Op specifieke vraag van onze delegees en leden in deze bedrijven, hebben we voor de eerste keer een ‘Op Zak’ gemaakt, met daarin alle loon- en arbeidsvoorwaarden van toepassing in de maatwerksector (PC 327.01).