Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Op 10 november 2022 werd de wetgeving inzake de arbeidsdeal gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Met die deal wil de federale regering de werkzaamheidsgraad in ons land opkrikken en zorgen voor meer flexibiliteit – zowel voor werknemers als voor werknemers. We overlopen de voornaamste elementen.  • Vierdagenwerkweek en wisselend weekregime. Werknemers kunnen hun wekelijkse arbeidsduur spreiden over 4 dagen of ze kunnen kiezen voor een variabele wekelijkse arbeidsduur. In beide gevallen is goedkeuring van de werkgever nodig.
  • Recht op deconnectie. Bedrijven die minstens 20 werknemers tewerkstellen, kunnen via cao of via het arbeidsreglement afspraken maken over het recht om ‘offline’ te zijn buiten de werkuren.
  • Individueel opleidingsrecht. Elke werknemer (in bedrijven met minstens 20 werknemers) heeft vanaf 2023 recht op 4 dagen opleiding per jaar (5 dagen vanaf 2024).
  • Transitietraject tijdens de opzegtermijn. Werknemers kunnen tijdens hun opzegtermijn aan de slag bij een andere werkgever. Op het einde van het traject moet de nieuwe werkgever een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur aanbieden.
  • Inzetbaarheid na ontslag. Een werknemer die wordt ontslagen met een opzegtermijn of -vergoeding van minstens 30 weken, kan het laatste derde deel van die termijn gebruiken om – met behoud van loon – zijn positie op de arbeidsmarkt te versterken (bijv. door het volgen van een opleiding).  
  • Avondwerk e-commerce. Bedrijven in deze sector kunnen via ‘gewone cao’ avondwerk invoeren tussen 20 en 24 uur, waardoor het akkoord van één vakbond volstaat.
  • Er komen criteria om te bepalen of platformwerknemers (Uber, Deliveroo, …) werknemers dan wel zelfstandigen zijn. Iedereen krijgt ook een ongevallenverzekering.

Meer weten? Alle info vind je hier.