Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Staken is een recht

Wat zijn mijn/onze rechten en plichten bij staking? Niemand staakt voor zijn plezier. Staken is altijd het laatste redmiddel. Als alle andere middelen niet geholpen hebben. Staken is een recht. Je werkgever mag je niet verhinderen te staken of je te straffen omdat je staakt. Meer weten? In dit e-book zetten we alles voor jou op een rij.

Stakersvergoeding

Wie staakt, ontvangt geen loon. Als lid van ABVV-Metaal krijg je wel een stakersvergoeding van 40 euro om het loonverlies te compenseren. De stakersvergoeding werd op 24 oktober opgetrokken op initiatief van het ABVV. Daags nadien volgden ook de andere vakbonden.

Neem contact op met je delegatie of gewestelijke afdeling om te weten wat je precies moet doen.

-------------------------------------------------------------------------------

Ben je uitzendkracht en wil je meestaken?


Mogen uitzendkrachten werken tijdens een staking?

Nee, dat mag niet. Artikel 19 van cao 108 over uitzendarbeid is heel duidelijk: “Een uitzendbureau mag geen uitzendkrachten bij een gebruiker tewerkstellen of aan het werk houden in geval van staking.”

Let wel: het verbod op uitzendarbeid tijdens een staking geldt per beroepscategorie en per bedrijfszetel. Wanneer enkel de arbeiders staken, blijven uitzendkracht-bedienden mogelijk. Wanneer er verschillende bedrijfssites zijn, is uitzendarbeid alleen verboden in de site(s) waar er gestaakt wordt. In de andere sites mogen uitzendkrachten aan de slag blijven.

Wat gebeurt er wanneer een staking uitbreekt?

Wanneer een staking uitbreekt, moet jouw bedrijf het uitzendkantoor meteen op de hoogte brengen. Die moet de uitzendkrachten dan zo snel mogelijk terugroepen. Het uitzendkantoor mag tijdens de staking ook geen nieuwe uitzendkrachten aanwerven voor jouw bedrijf.

Hoe zit het met het loon van de uitzendkrachten?

Op een stakingsdag zal het uitzendkantoor het contract van de uitzendkracht schorsen wegens overmacht. De uitzendkracht ontvangt dan jammer genoeg geen loon voor die dag, maar heeft wel recht op een werkloosheidsuitkering (indien de uitzendkracht niet meestaakt) of op een stakersvergoeding van 40 euro (wanneer de uitzendkracht wel meestaakt).