Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Terwijl onze lonen niet mogen stijgen (bovenop de index), blijkt uit een persbericht van de Nationale Bank van België (NBB) dat de brutowinstmarge van de Belgische ondernemingen in het tweede kwartaal van 2022 maar liefst 45,2 % bedraagt. Dat is het hoogste percentage sinds de NBB in 1995 begon met het bijhouden van de cijfers en wijst erop dat heel wat (vooral grotere) bedrijven er in slagen om de hogere energie- en andere prijzen vlotjes door te rekenen aan hun klanten.

De brutowinstmarge is uiteraard niet hetzelfde als de nettowinstmarge. Bovendien moeten financiële ratio’s altijd met de nodige omzichtigheid geïnterpreteerd worden. Maar toch is ze zonder twijfel een indicatie voor de winstgevendheid van bedrijven en toont ze aan dat bepaalde sectoren en bedrijven wel degelijk over ruimte beschikken om de lonen te verhogen.

Wij herhalen dus nogmaals ons standpunt: de tijden zijn economisch onzeker, zowel voor de werknemers als voor onze industrie. Maar de cijfers van de NBB tonen onmiskenbaar aan dat de gemiddelde winstmarge van de bedrijven zeer hoog is. Wij moeten dus de kans krijgen om over hogere lonen te onderhandelen in die sectoren en bedrijven waar dat mogelijk is.

Meer weten over hoe onze economie heus niet kopje onder zal gaan als werknemers een deftige loonsverhoging krijgen? Dan is deze analyse van denktank Minerva een aanrader!