Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

In een nieuwe studie – uitgevoerd in opdracht van werkgeversfederatie VBO – blijkt dat ons land goed scoort op bepaalde aspecten van de circulaire economie. Vooral inzake recyclage en het circulair gebruik van materialen scoren we goede punten. Op andere vlakken is echter nog veel vooruitgang mogelijk.

  • 23 % van alle materialen die we gebruiken zijn afkomstig van recyclage. Daarmee zijn we – samen met Nederland – koploper in Europa.
  • De Belgische bedrijven springen ook 34,1 % efficiënter om met het gebruik van materialen dan het EU-gemiddelde.
Een circulaire economie is echter meer dan recyclage en efficiënt materialengebruik alleen. Minstens even belangrijk zijn:

  • Het circulair ontwerp van producten (ontwerp met het oog op ontmanteling achteraf)
  • Levensduurverlenging van producten (via herstel en hergebruik)
  • Het ontstaan van product-als-dienst concepten (bijv. wagen als dienst)
Op deze 3 punten scoren we minder sterk, al is dat een uitdaging die ook in andere landen en regio’s speelt.

ABVV-Metaal pleit al vele jaren voor een duurzame en circulaire metaalindustrie. Een tijdje terug organiseerden we – samen met ACV Metea, BBL en Reset.Vlaanderen – een studiedag over het thema. Ons filmpje daarover kun je hier bekijken!