Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

In onze vorige nieuwsbrief bespraken we de energie- en koopkrachtmaatregelen van de federale regering. Vandaag kijken we naar de Vlaamse inspanningen om onze energiefactuur te verlichten.

Energie

 • Er komt een verbod op afsluitingen van gas en elektriciteit (november ‘22 tot april ‘23) + 40 miljoen euro om kwetsbare gezinnen een minimale levering te garanderen.
 • Bijkomende middelen worden voorzien voor OCMW’s en CAW’s voor energieadvies.
 • De Vlaamse energieheffing wordt uit elektriciteitsfactuur gehaald (wat slechts een besparing van 6 euro per jaar oplevert). 148 miljoen euro aan groenestroomcertificaten worden uit de markt genomen en dus niet verrekend in de energiefactuur.
 • 200 miljoen euro energiesteun wordt toegekend aan scholen en zorginstellingen.
 • De Vlaamse overheid gaat 15 % minder energie verbruiken + versneld investeren in zonnepanelen en warmtenetten in haar openbare gebouwen.
 • De indexering van slecht geïsoleerde huurprijzen wordt beperkt of opgeschort.

Groeipakket
 • Het kindergeld wordt opnieuw geïndexeerd aan 2 % (i.p.v. 1 %).
 • De doelgroep van de sociale toeslagen bovenop het kindergeld wordt uitgebreid met 50.000 extra kinderen + een extra tegemoetkoming van 100 euro bovenop de sociale toeslag in 2022 en 2023.
 • Er wordt 115 miljoen euro geïnvesteerd in kinderopvang.
Werk
 • De Vlaamse jobbonus wordt uitgebreid. Wie 1.950 euro verdient (i.p.v. 1.800 euro), kan een volledige premie van 600 euro krijgen. Voor de laagste lonen komt er in november ’22 eenmalig 100 euro extra bij.
 • Er wordt 250 miljoen euro vrijgemaakt om bepaalde bedrijven te ondersteunen in de energiekosten + 1 miljard € voor leningen en waarborgen.
Wat vinden wij? Voor het Vlaams ABVV schieten de maatregelen tekort. Onze kritiek is als volgt:
 • De kinderbijslag wordt slechts zeer licht verhoogd, terwijl wij het groeipakket welvaartsvast willen maken door ze te koppelen aan de spilindex.
 • Maatregelen om de sociale woningbouw te versterken/verduurzamen zijn totaal afwezig.
 • Er is geen collectieve renovatiegolf om onze energiefactuur structureel aan te pakken. Er zijn enkel wat individuele premies hier en wat steunmaatregelen daar.
In de woorden van Caroline Copers – Algemeen Secretaris Vlaams ABVV: “Met deze maatregelen stelt de Vlaamse regering teleur. De regering levert half werk en laat de burger veel te veel de eigen boontjes doppen in deze crisis.”