Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Actueel

Afgelopen woensdag verzamelden zich op het Brusselse Muntplein en in de omringende straten bijna 20.000 actievoerders op initiatief van het gemeenschappelijk vakbondsfront. Zodoende wilden zij een duidelijk signaal geven aan de beleidsmakers: grijp in, want de burgers van dit land houden het hoofd amper boven water.

Wat al langer speelt

Al jaren mobiliseren we als ABVV tegen de Loonnormwet ('wet van '96') die vrij onderhandelen over serieuze loonsverhogingen onmogelijk maakt. Zelfs in bedrijven en sectoren die goed boeren, houdt de strenge wet de rem op enige vooruitgang. Het ABVV geeft evenwel niet af en blijft hameren op een aanpassing van de onrechtvaardige wet, die wel de lonen, maar niet de aandelen en dividenden reguleert.

Acuut

Door de huidige energie- en inflatiecrisis zitten onze mensen nu helemaal op hun tandvlees. Vorige maand bedroeg de inflatie 9,94 %. Maw zijn producten en diensten in dit land gemiddeld een tiende duurder geworden. Neem daarbij de exploderende prijzen voor brandstof, elektriciet en gas en je weet: we staan voor een immens maatschappelijk probleem.

Op het veld

De onlangs gepubliceerde cijfers van de Armoedebarometer 2021 geven in eerste instantie geen reden tot paniek met een lichte daling van de armoedecijfers en van het aantal loofloners en werklozen. Deze cijfers staan evenwel in schrik contrast met de realiteit op het veld.

  • Hulpvragen bij de voedselbanken en OCMW's zijn niet te overzien en zijn verveeldvuldigd op korte tijd.
  • Het profiel van hulpvragers verschuift, waarbij ook tweeverdieners zich steeds meer melden.
  • Wie arm is, wordt armer door de toenemende kloof tussen de armoededrempel en de inkomens die zich net onder die drempel situeren.

Wat willen we bereiken?

De politiek kan en mag niet potdoof blijven voor de hulpkreten van de bevolking. Doortastend beleid is nodig en houdt in:

  • Behoud onze index - het mechanisme zet ons niet helemaal, niet iedereen en niet snel genoeg uit de wind, maar is wel een eerste belangrijke buffer.
  • Deblokkeer de lonen - vakbonden en werkgevers kunnen zo weer onderhandelen over hogere lonen op maat van de sectoren en bedrijven die de marge hebben.
  • Ga aan de slag met onze voorstellen voor de aanpak van de energiefactuur.