Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Wij zijn ernstig bezorgd over de hoge energieprijzen ten gevolge van de oorlog in Oekraïne. De energiefactuur is een ramp voor vele tienduizenden burgers en gezinnen, die niet meer weten van welk hout pijlen te maken.
Ook in onze energie-intensieve bedrijven zorgen de gasprijzen voor grote moeilijkheden.
Wij pleiten voor stevige en doortastende maatregelen die de koopkracht van de mensen beschermen en de competitiviteit van onze bedrijven vrijwaren.

Wat moet er gebeuren?

  • Verlaag de energieprijzen op Europees niveau. Indien de EU daar niet in slaagt moet ons land zelf de nodige stappen zetten.
  • Koppel de gasprijzen los van de prijzen van andere energiebronnen.
  • Room de EXUBERANTE overwinsten van energieproducenten af, zodat de energiekosten voor burgers en bedrijven kunnen worden verlaagd.
  • Zorg voor een (versnelde) bescherming van onze Europese industrie tegen goedkopere (maar minder duurzame en meer vervuilende) import van buiten de EU.
  • Er moeten maatregelen komen die de koopkracht beschermen van werknemers die tijdelijk werkloos worden.

Onze mensen/onze bedrijven.

De voorbije dagen spraken wij met heel wat afgevaardigden in onze energie-intensieve bedrijven en overal is de ongerustheid groot.

Op staalbedrijf Aperam zegt onze hoofdafgevaardigde Nico Vanardennen: “Wij zijn een energie-intensief bedrijf en de energieprijzen zijn geëxplodeerd. Hierdoor worden we minder en minder competitief. Niet enkel ten opzichte van de Aziatische landen maar ook binnen Europa zijn er grote prijsverschillen in energiekost. De komende weken lijkt tijdelijke werkloosheid dan ook onvermijdelijk.”

Een soortgelijk verhaal horen we van Tom Fieer – hoofddelegee op non-ferrobedrijf Aluminium Duffel: “De prijzen swingen de pan uit en het wordt steeds moeilijker om te concurreren met het buitenland. We hebben wel nog bestellingen en orders, maar we kunnen die simpelweg niet meer rendabel produceren.”

Het is (weeral) crisis en dus tijd voor verregaande en doortastende maatregelen.