Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Wat wordt er van je verwacht als verkozene en niet-verkozen militant? Je collega’s verwachten veel van jullie en dat kan je nooit alleen. Dus samenwerking is de boodschap.

Teamwork makes the dream work. Kort gezegd, een goed samenwerkend team zorgt ervoor dat een droom uitkomt en dat er vooruitgang is. Samenwerken klinkt logisch, maar is het niet. Samenwerken is er op verschillende niveaus en heeft te maken met zes belangrijke factoren die leiden tot succes en die voor iedereen binnen het team belangrijk zijn. Als iedereen zich hieraan houdt, zet het hele team een stap voorwaarts.

Maar wat zijn de 6 factoren? In deze aflevering van onze SummerSchool geven we je de ingrediënten mee van het recept 'teamwork'. Want deze leiden tot succeservaringen voor jou en het ganse ABVV-team.

 

 

 

 


BEKIJK WEBINAR >>