Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Dit moet je weten. Er komt een einde aan de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid omwille van corona en omwille van de oorlog in Oekraïne. Vanaf 1 juli 2022 gelden opnieuw de klassieke procedures, zowel voor tijdelijke werkloosheid economische redenen als voor tijdelijke werkloosheid overmacht.

Dit betekent ook dat het bedrag van de tijdelijke werkloosheidsuitkering opnieuw 65 % van het gemiddelde loon bedraagt (en niet meer 70 %). Er wordt ook niet langer een RVA-supplement betaald bovenop de uitkering.

Een aantal versoepelingen uit de vereenvoudigde procedure blijven wel nog van toepassing:
  • Werknemers die tijdelijk werkloos worden wegens economische oorzaken, kunnen uitkeringen genieten zonder eerst een bepaald aantal dagen in loondienst te moeten bewijzen.
  • Tot 31 december 2022 is de werknemer ook vrijgesteld van het gebruik van een controlekaart C3.2A (ongeacht de reden van de tijdelijke werkloosheid).
  • Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht blijft ook mogelijk wanneer de werknemer in quarantaine moet of wanneer de werknemer moet instaan voor de opvang van een inwonend kind.
Alle info vind je op de website van de RVA.