Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Waarover gaat dit? De federale regering heeft beslist om de procedure voor tijdelijke corona-werkloosheid te verlengen voor de periode van 1 april 2022 tot en met 30 juni 2022.

  • Daarnaast wordt deze vorm van tijdelijke werkloosheid ook mogelijk voor bedrijven en werknemers die getroffen worden door het conflict in Oekraïne (bevoorradingsproblemen, import- of exportmoeilijkheden, …).
  • Alle tijdelijke werkloosheid die het gevolg is van de coronapandemie of van de oorlog in Oekraïne (ook indien deze vóór 1 april 2022 zou zijn gelegen) kan dus t.e.m. 30 juni 2022 worden beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona.  
  • De tijdelijke werkloosheid omwille van de opvang van een kind (in geval van quarantaine van het kind of in geval van de sluiting van school/crèche) werd eveneens verlengd tot 30 juni 2022.  
Meer weten? In dit artikel hebben we alles voor jou samengevat!

Sector metaalbouw. Omwille van de verlening van de tijdelijke corona-werkloosheid en de uitbreiding naar tijdelijke werkloosheid ten gevolge van de oorlog, werden in PC 111 ook twee cao’s verlengd tot en met 30 juni 2022.

  • De cao ‘solidariteitstoezegging aanvullend pensioen tijdelijke werkloosheid’ voorziet in de opbouw van het aanvullend pensioen in geval van tijdelijke werkloosheid corona/oorlog (ten belope van 1 euro per dag tijdelijke werkloosheid).
  • De cao ‘coronawerkloosheid en aanvulling bij de eindejaarspremie’ voorziet in een aanvullende eindejaarspremie van 7,5 euro per dag voor alle dagen tijdelijke werkloosheid corona/oorlog (alleen voor de dagen werkloosheid corona/oorlog die niet gelijkgesteld worden voor de berekening van de eindejaarspremie en beperkt tot maximaal 100 dagen).