Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Op zondag 27 maart schakelen we over naar het zomeruur. Om 2 uur ’s nachts wordt de klok een uur vooruit gedraaid naar 3 uur. Daardoor kunnen we een uurtje minder slapen. En wie op zondagnacht werkt, presteert ook een uur minder.

Impact op je loon. Om te voorkomen dat deze werknemers loon verliezen, werd in 1977 in de Nationale Arbeidsraad (NAR) een cao gesloten. Cao nr. 30 is van toepassing op werknemers in een ploegensysteem die tijdens de overschakeling aan het werk zijn.

  • Als de organisatie van het werk het toelaat, moet de ploeg die bij de overschakeling naar het zomeruur aan de slag is, ook tijdens de overschakeling naar het winteruur werken. Deze werknemers zullen dan eerst 7 uur werken en daarna 9 uur. Het normale loon stemt dan overeen het loon voor 8 uur.
  • Indien niet dezelfde ploeg tijdens beide nachten werkte, wordt het loon als volgt berekend: De werknemers die tijdens de overgang naar het winteruur 9 uur werken, ontvangen een loon berekend op basis van 9 uur werk. De werknemers die tijdens de overgang naar het zomeruur slechts 7 uur werken, ontvangen toch een loon berekend op basis van 8 uur werk.