Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Het nieuws. Half maart bereikte de federale regering een akkoord over maatregelen om de energiecrisis aan te pakken. Het gaat al om het derde energie-akkoord op nauwelijks een halfjaar tijd. Dit werd beslist:

  • BTW-verlaging van 21 % naar 6 % voor elektriciteit en gas. De lagere BTW op elektriciteit is reeds ingegaan, de verlaging voor gas gaat in op 1 april. Deze maatregel loopt tot 30 september.
  • Het uitgebreide sociaal tarief – waar 1 miljoen Belgische gezinnen een beroep op doen – wordt ook verlegd tot 30 september.
  • Wie met stookolie verwarmt, krijgt een energiecheque van € 200.
  • Voor diesel en benzine worden de accijnzen verlaagd met 0,175 euro per liter.

Onze visie. Ondanks de maatregelen van de regering, blijft de situatie zeer ernstig, niet alleen voor de meest kwetsbaren maar ook voor een aanzienlijk deel van de middenklasse. Naast bovenstaande ingrepen, pleit het ABVV voor:
  • Massale investeringen in hernieuwbare energie en het versneld uitfaseren van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.
  • Het terugschroeven van de ongebreidelde liberalisering van de energiemarkt, het invoeren van maximumprijzen op Europees niveau en het afromen van de massale overwinsten van energiebedrijven
  • Een definitieve BTW-verlaging naar 6% voor elektriciteit en aardgas en een definitieve verlenging van het uitgebreide sociaal tarief
  • Het opnemen van brandstof in de prijzenindex, die als basis dient voor de indexering van lonen en uitkeringen.