Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Waarover gaat dit?

Op 14 maart 2022 besliste de federale regering om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid te verlengen tot 30 juni 2022. Deze vereenvoudigde procedure geldt zowel voor:
 • Tijdelijke werkloosheid omwille van corona
 • Tijdelijke werkloosheid omwille van de oorlog in Oekraïne (nieuw!)
Beide redenen worden beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht Corona, waarvoor minder strikte procedures gelden dan voor andere vormen van tijdelijke werkloosheid (bv. tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen).
 • Ook de tijdelijke werkloosheid omwille van de opvang van een kind (in geval van quarantaine van het kind of in geval van de sluiting van school of crèche) werd verlengd tot 30 juni 2022.  

Wat moet je doen als werknemer?


Om een tijdelijke werkloosheidsuitkering te ontvangen, hoef je alleen iets te doen in volgende gevallen:

 1. Je wordt voor de allereerste keer tijdelijk werkloos gesteld.
 2. Het is al meer dan 3 jaar geleden dat je uitkeringen tijdelijke werkloosheid hebt ontvangen.
 3. Je wordt voor het eerst tijdelijk werkloos gesteld na indiensttreding bij een nieuwe werkgever.
 4. Je wordt voor het eerst tijdelijk werkloos gesteld na een wijziging van het wekelijkse aantal uren in je arbeidsovereenkomst.
Indien bovenstaande gevallen niet op jou van toepassing zijn, dan hoef je niets te doen om uitkeringen te ontvangen. Het ABVV doet het nodige en zorgt voor een snelle uitbetaling.

Indien één van bovenstaande gevallen wel op jou van toepassing is, dan moet je een dossier aanmaken via onze ABVV-website www.tijdelijkwerkloos.be (dit is de meest eenvoudige manier) of het formulier C3.2-WERKNEMER-CORONA invullen en bezorgen aan het ABVV.

 • Wil je tijdelijke werkloosheid aanvragen omdat je kind in quarantaine moet? Dan moet je dit RVA-document invullen en ondertekend bezorgen aan je werkgever.
 • Wil je tijdelijke werkloosheid aanvragen omdat de school of crèche van je kind tijdelijk sluit? Dan moet je dit RVA-document invullen en ondertekend bezorgen aan je werkgever. Let op: dit document moet ook ondertekend zijn door een verantwoordelijke van de school of crèche.  

 

Hoeveel bedraagt je uitkering?

Word je tijdelijk werkloos, dan krijg je:

 • Een uitkering ter waarde van 70% van je loon (begrensd tot € 2.955,69 bruto per maand). Het dagbedrag van de uitkering bedraagt minstens € 58,99 en maximaal € 79,58. Daarbovenop krijg je ook een extra RVA-supplement van € 5,98 bruto per dag.
 • Bovenstaande regeling geldt tot 30 juni 2022 en op beide bedragen (uitkering + supplement) wordt 15% bedrijfsvoorheffing betaald.
  • Let op: alleen de bedrijfsvoorheffing werd verlaagd (van 26,75% naar 15%). De uiteindelijke belastingafrekening gebeurt aan de gewone tarieven. Hierdoor kan het zijn dat je bij de belastingafrekening iets meer moet betalen of iets minder zal terugkrijgen dan gewoonlijk.
 • Via onze Fondsen voor Bestaanszekerheid wordt ook nog een aanvullende uitkering betaald. In de sector metaalbouw (PC 111) bedraagt deze uitkering € 12,34 bruto per uitkering tijdelijke werkloosheid (26,75% bedrijfsvoorheffing). Raadpleeg onze website om het bedrag van de aanvullende uitkeringen in onze andere metaalsectoren te weten.

 

Goed om te weten!

 • Wie tijdelijk werkloos wordt, is tot 30 juni 2022 vrijgesteld van de verplichting om een controleformulier (de zogenaamde stempelkaart) bij te houden en in te dienen bij het ABVV.
 • Wie tijdelijk werkloos is omwille van corona of de oorlog in Oekraïne, moet niet ingeschreven zijn als werkzoekende.
 • Wie tijdelijk werkloos is, mag aan de slag bij een andere werkgever (bv. als uitzendkracht), maar deze inkomsten mogen niet gecumuleerd worden met uitkeringen tijdelijke werkloosheid.
 • Wie (langdurig) tijdelijk werkloos is, kan gebruik maken van gratis opleidingen of loopbaanbegeleiding via de VDAB.

 

Alle info. over tijdelijke werkloosheid vind je op de website van de RVA.