Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Wat is dit?

In mei 2020 werd er een gids gepubliceerd die een bruikbare handleiding gaf tijdens de coronacrisis om het werk zo hygiënisch mogelijk te regelen. Deze gids werd grondig vernieuwd in samenwerking met de sociale partners en maakt nu deel uit van de Codex op het Welzijn op het werk.

Waartoe dient deze gids?

De gids zal van nu af aan ook gebruikt kunnen worden voor eventuele toekomstige epidemieën en niet langer enkel COVID-19 bestrijden.
De gids zorgt dat ondernemingen, sectoren en overheden soepel kunnen inspelen op besmettingen in verschillende fases binnen de onderneming, de sector of op niveau van de
overheid. Ze laat toe om maatregelen te finetunen in functie van de ondernemingscontext. De verschillende fases zijn:

  1. Waakzaamheidsfase: preventiemaatregelen om een epidemie of pandemie onder controle te houden en uitbraken te voorkomen;
  2. Interventiefase: strengere preventiemaatregelen (bovenop de bestaande) omdat er sprake is van meerdere besmette personen (clusters) en uitbraken mogelijk zijn;
  3. Kritische fase: de strengste preventiemaatregelen om uitbraken onder controle te krijgen en de besmetting in te dijken.

Huidige situatie?

Belangrijk is te vermelden dat we vanaf deze week (7 maart 2022) in de waakzaamheidsfase zijn, maar  dat een onderneming, sector of een bevoegde overheid altijd kan beslissen dat we terug in een vorige of reeds in een volgende fase zitten. Het virus is immers niet verdwenen en de kiem van een nieuwe gezondheidscrisis is rap gelegd. Het blijft dus aangewezen om waakzaam te blijven en de teugels niet al te rap los te laten op de werkvloer.