Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Wat willen wij? Voor het ABVV is het verbeteren van de koopkracht van mensen een absolute prioriteit. De voorbije maanden hebben nog maar eens geïllustreerd dat er op dat vlak nog veel werk aan de winkel is. Wij strijden voor:
  • Een aanpassing van de onrechtvaardige loonwet zodat we in sectoren en bedrijven opnieuw vrij kunnen onderhandelen over onze lonen (het liefst al voor de periode 2023-24)
  • Een betaalbare energiefactuur voor iedereen, onder meer via een BTW-verlaging van 21 % naar 6 % op de aardgas-rekening
  • Het verkleinen van de loonkloof (en de pensioenkloof) tussen M/V. Op jaarbasis verdienen vrouwen immers nog steeds bijna 23 % minder dan mannen – vooral omdat ze veel vaker deeltijds werken en oververtegenwoordigd zijn in laagbetaalde jobs.
  • Een rechtvaardige fiscaliteit waarbij grote multinationals en vermogenden een eerlijke en transparante bijdrage betalen
De daad bij het woord. Op 15 februari voerden het ABVV en de andere vakbonden actie in Brussel voor vrije loononderhandelingen. Ondertussen werd ook een petitie gelanceerd die het federaal parlement (bij 25.000 handtekeningen) verplicht om het debat over de loonnormwet te voeren. Onze petitie werd al meer dan 50.000 keer ondertekend! Ook jij kunt nog tekenen tot 31 maart.
  • Op donderdag 24 februari organiseerde het ABVV en het Europees vakverbond (EVV) een bijeenkomst aan het Schumanplein in Brussel. We riepen er op tot hogere Europese minimumlonen en meer koopkracht.
  • Op dinsdag 8 maart is er dan een algemene stakingsdag in het kader van de internationale actiedag voor vrouwenrechten, waar we oplossingen vragen ter bestrijding van de loonkloof en voor een meer faire huishoudelijke taakverdeling tussen mannen en vrouwen.
Onze strijd gaat dus door. Voor een betere wereld – met meer solidariteit, meer koopkracht en meer vakbond!