Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Positieve cijfers. De Belgische technologiesector – met onder meer de metaal- en non-ferro-industrie – is in 2021 met 6 % gegroeid en creëerde netto 8000 nieuwe jobs, dat berekende werkgeversfederatie Agoria. Daarmee bevindt de sector zich terug op pre-corona-niveau. 
  • Voor 2022 wordt uitgegaan van een groei met 4 % en de creatie van 7.000 nieuwe arbeidsplaatsen. Die groei zit vooral in bedrijven die sterk inzetten op de groene en digitale transitie.  
Maar toch moeilijkheden. Ondanks dit goede nieuws, ziet Agoria wel enkele belangrijke uitdagingen die moeten aangepakt worden.
  1. Bevoorradingszekerheid:de tekorten aan onderdelen/grondstoffen zoals halfgeleiders, staal en non-ferrometalen zullen ook in 2022 nog voor problemen zorgen (in de eerste plaats voor de sectoren automobiel en machinebouw).
  2. Schaarste op de arbeidsmarkt:het tekort aan arbeidskrachten vormt eveneens een structurele belemmering. Op dit moment kent de technologiesector 21.000 openstaande vacatures.
  3. Concurrentiepositie.Ondanks de groei, is het marktaandeel van ons land in de uitvoer licht afgenomen. Voor Agoria bedreigen vooral de hoge inflatie maar ook de automatische index en de loonkosten onze concurrentiepositie. Ze houdt dan ook vast aan een strikte toepassing van de loonnormwet.
Wat denken wij daarvan? Voor ABVV-Metaal moet de loonwet echter dringend worden aangepast, in die zin dat er terug vrije loononderhandelingen in sectoren (en in bedrijven) mogelijk moeten zijn. Daarbij is het essentieel dat de automatische loonindexering niet in vraag gesteld wordt.
  • De loonkosten moeten natuurlijk niet genegeerd worden, maar sectoren/bedrijven die goed presteren (dat zijn er heel wat), moeten hun werknemers daarvan mee laten profiteren. Hogere lonen zullen er ook voor zorgen dat openstaande vacatures sneller worden ingevuld.
  • Bovendien gaat de eenzijdige focus op loonkostvoorbij aan datgene waar het vandaag écht om draait om onze concurrentiepositie te versterken: de aanwezigheid van goed opgeleid personeel, een slimme logistieke infrastructuur, voldoende hernieuwbare energie, de uitbouw van een circulaire en duurzame industrie, …  Dat zijn de punten waarop moet ingezet worden. Je pakt er niet alleen de concurrentiepositie mee aan, maar ook het tekort aan arbeidskrachten en de onzekere bevoorrading.