Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

De dagen tijdelijke werkloosheid omwille van corona werden voor alle werknemers gelijkgesteld voor de berekening van het vakantiegeld en de vakantiedagen. De gelijkstelling kwam er op aandringen van jouw vakbond. In tegenstelling tot economische werkloosheid is tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht (corona) normaal gezien niet gelijkgesteld. De gelijkstelling gebeurde eerst voor de periode van 1 februari 2020 tot en met 31 december 2020 (voor het vakantiegeld 2021) en later ook voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 (voor het vakantiegeld 2022).

Deze regeling geldt ook voor uitzendkrachten. Op haar website laat de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) weten dat alle dagen tijdelijke coronawerkloosheid in 2021 gelijkgesteld worden voor de berekening van het vakantiegeld en de vakantiedagen. Daarbij maakt het geen verschil of de uitzendkracht al dan niet een contract had de werkdag voorafgaand aan de eerste dag tijdelijke werkloosheid omwille van corona.

Als uitzendkracht hoeft je niets te doen, de RJV doet het nodige. Heb je toch nog vragen over de berekening van je vakantiegeld? Contacteer dan zeker jouw lokaal ABVV-kantoor of rechtstreeks de RJV.