Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Waarover gaat dit? Werknemers hebben recht op klein verlet om zichzelf te laten vaccineren tegen het coronavirus. Recent werd beslist om deze regeling te verlengen tot 30 juni 2022.
  • Je mag afwezig zijn van het werk gedurende de tijd die nodig is voor de vaccinatie.
  • Tijdens je afwezigheid behoud je je normale loon.
  • Je moet de werkgever op voorhand op de hoogte brengen van het tijdstip/tijdsslot van de vaccinatie.
  • Wanneer je niet in staat bent om te werken omwille van vaccinatie-bijwerkingen, geldt de regeling van arbeidsongeschiktheid en gewaarborgd loon.
Ook voor de kinderen. Werknemers hebben eveneens recht op vaccinatieverlof om een inwonend minderjarig kind te begeleiden naar een vaccinatiecentrum. Dit recht geldt ook voor de begeleiding van een volwassen kind met een beperking.
  • Wanneer de ouders van het kind samenwonen, kan slechts één ouder gebruik maken van dit recht.
  • Voor de rest gelden dezelfde formaliteiten als bij het gewone vaccinatieverlof.