Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Waarover gaat dit?

In de week van 20 tot en met 24 december sluiten de scholen in het kleuter- en basisonderwijs. Het secundair onderwijs is sinds 6 december overgeschakeld op een mix van fysieke lessen en afstandsonderwijs. Werknemers die niet kunnen werken omdat hun kinderen niet naar school kunnen of in quarantaine moeten, hebben recht op tijdelijke coronawerkloosheid. Hieronder vatten we de regels nog eens samen.

Wanneer heb ik recht?

Werknemers hebben recht op tijdelijke werkloosheid indien een minderjarig kind (dat bij de werknemer inwoont):

  • Niet naar de crèche of school kan wegens een sluiting;
  • Verplicht is om afstandsonderwijs te volgen;
  • In quarantaine moet worden geplaatst.

De werknemer die een gehandicapt kind ten laste heeft dat niet naar het opvangcentrum kan, heeft ook recht op tijdelijke werkloosheid en dit ongeacht de leeftijd van het kind.

Belangrijk: slechts een van beide ouders kan voor dezelfde periode gebruik maken van dit recht.

Wat moet je doen?

  • Breng je werkgever op de hoogte.
  • Als een school of crèche sluit, moet je het attest ‘opvang kind sluiting corona’ aan je personeelsdienst overhandigen. Dit is niet nodig in het geval van een algemene schoolsluiting die wordt opgelegd door de overheid (zoals het basisonderwijs in de week van 20 tot en met 24 december).
  • Als je kind in quarantaine moet, moet je het attest ‘opvang kind quarantaine corona’ ingevuld aan je personeelsdienst bezorgen alsook een doktersbriefje die de quarantaine bevestigt.
  • Je vraagt een werkloosheidsuitkering aan bij het ABVV. Dat kan eenvoudig online via tijdelijkwerkloos.be. Let op: deze aanvraag is niet meer nodig als je sinds maart 2020 al eens tijdelijk werkloos bent geweest (alleen je werkgever moet dan het nodige doen).
Welke vergoeding krijg je?
  • Voor de dagen tijdelijke werkloosheid ontvang je een uitkering ten belope van 70 % van je brutoloon (begrensd tot € 2.840,84 per maand) + een RVA-toeslag van € 5,74 per dag.

 

Uitgebreide info vind je op de site van de RVA.