Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Het coronavirus circuleert opnieuw volop. Het aantal besmettingen rijst de pan uit en overal in de samenleving worden terug strengere maatregelen opgelegd. Ook onze metaalbedrijven ontsnappen niet aan de vierde golf. Werknemers vallen massaal uit omwille van ziekte of quarantaine en de werkdruk neemt toe. Bovendien bemoeilijkt het virus de economische heropleving in de metaalindustrie. We contacteerden onze hoofdafgevaardigden in drie bedrijven en informeerden naar de coronasituatie ter plaatse.    


Voestalpine Sadef

“We hebben de directie wakker moeten schudden.”

Het eerste metaalbedrijf dat we contacteren is Voestalpine Sadef (Roeselare), waar stalen profielen gemaakt worden. We spreken met ABVV-Metaal-hoofddelegee Peter Hessens over de coronatoestand op zijn bedrijf: “Op dit moment zijn er zeer veel afwezigheden omwille van covid-19. Er hebben al achttien collega’s positief getest en een hele hoop anderen zitten in quarantaine of zijn tijdelijk werkloos omwille van sluitingen van crèches of scholen.”

Dat daardoor heel wat organisatorische uitdagingen ontstaan is logisch, gaat Peter verder: “Voorlopig wordt dit opgevangen door overuren te presteren of door bepaalde productielijnen tijdelijk stil te leggen en het productieverlies nadien in te halen. Dat zorgt dan weer voor een hoge werkdruk. We stellen vast dat er meer klachten zijn van collega’s, bijvoorbeeld over rugpijn. Voorlopig kunnen de mensen het nog bolwerken, maar de afwezigheden wegen steeds zwaarder door. Als vakbond hameren we erop dat het voor iedereen werkbaar moet blijven. Via onze nieuwsbrieven informeren we opnieuw uitgebreid over de voorwaarden inzake corona-gerelateerde afwezigheden.”

In het CPBW probeert ABVV-Metaal er tot slot ook voor te zorgen dat de veiligheidsmaatregelen terug opgeschroefd worden: “De situatie op ons bedrijf is vandaag ernstiger dan voorheen. We hebben bij de directie dan ook aangedrongen op strengere maatregelen. Die maatregelen – zoals tellingen van het aanwezige personeel in de kleedkamers/refter en extra ontsmettingsgel – gaan er nu komen. Maar wij hebben de directie wel eerst moeten wakker schudden.”

 
Volvo Trucks

“Het is alle hens aan dek.”

Ook bij vrachtwagenbouwer Volvo Trucks (Gent) hakt corona er stevig in. Hoofddelegee Stefaan Vermeersch legt uit: “Ongeveer twee weken terug is het hier beginnen te escaleren. Elke dag opnieuw vielen er mensen uit. De ene dag waren er vijftien positieve covid-gevallen, de andere dag tien. Dat heeft natuurlijk een impact op de productie. Voorlopig kunnen we dat nog opvangen, vooral door mensen uit de nevenafdelingen – zoals de hersteldiensten – in te schakelen in de productie. Maar het is alle hens aan dek. Gelukkig werd met de directie overeengekomen om de snelheid van de productielijnen terug te brengen tot negentig procent. Op die manier blijft het haalbaar voor de mensen.”

Naast de coronacrisis, speelt ook het tekort aan halfgeleiders op Volvo Trucks. Er is werk bij de vleet, maar de productie-achterstand is groot: “Ons orderboek zit propvol, maar we kampen met vertragingen en hebben dus veel achterstand in te halen. We proberen dat zo snel mogelijk op te lossen, maar de nieuwe coronagolf strooit roet in het eten. Als vakbond zetten we in elk geval zo goed als mogelijk in op veiligheidsmaatregelen, zoals mondmaskers. Want de gezondheid van de werknemers blijft onze absolute prioriteit.”

 
Alcomel

“De nieuwe corona-golf is slecht nieuws voor ons bedrijf.”

Onze laatste stop is metaalbedrijf Alcomel (Tessenderlo), waar volledige badkamermodules worden geproduceerd voor ziekenhuizen en rusthuizen. John Gelling is onze hoofdafgevaardigde ter plaatse: “Deze coronagolf is erger dan alle vorige. In 2020 waren hier zo goed als geen positieve gevallen, maar vandaag hebben al vijf collega’s corona opgelopen. Nog anderen zitten dan weer thuis in verplichte quarantaine. Er werken hier slechts veertig arbeiders, dus een aanzienlijk deel is getroffen door het virus.”

Ondertussen worden de werknemers op Alcomel al sinds begin september met veel tijdelijke werkloosheid geconfronteerd: “We zitten in een mindere periode. Er wordt veel gestempeld. Wij leveren aan ziekenhuizen en rusthuizen, maar die zijn al sinds maart 2020 zodanig overbelast dat zij gewoonweg geen tijd hebben om nieuwe werken te laten uitvoeren. We hebben hier en daar wel enkele bestellingen, bijvoorbeeld vanuit Nederland, maar omwille van de crisis zijn ook de leveringstijden langer geworden. We moeten steeds wachten op de onderdelen die we nodig hebben.”

De nieuwe coronagolf gooit dus extra olie op het vuur, besluit John: “We verwachten geen economische beterschap tot en met het eerste kwartaal van 2022. En dan nog is het koffiedik kijken wat de toekomst uiteindelijk zal brengen.”

 
Conclusie

Onze korte ronde langs drie metaalbedrijven illustreert dat de coronasituatie ook op de werkvloer zeer ernstig is. De afgevaardigden van ABVV-Metaal zijn opnieuw volop in de weer om de veiligheid en gezondheid van de werknemers te beschermen, onder meer door directie te overtuigen om bijkomende maatregelen te nemen. Daarnaast proberen ze voortdurend om de werkdruk voor de collega’s op een aanvaardbaar niveau te houden.

We stellen ook vast dat de recente coronagolf blijft zorgen voor economische moeilijkheden. In bepaalde ondernemingen zitten de orderboeken propvol, maar kan de productie niet volgen (omwille van personeelsuitval, leveringsproblemen, …). Andere bedrijven zien hun bestellingen dan weer zeer sterk gedaald als een rechtstreeks gevolg van de coronacrisis, waardoor tijdelijke werkloosheid voor (een deel van) het personeel de enige oplossing is.

Het mag duidelijk zijn dat – hoe graag we het ook zouden willen – het einde van de tunnel nog niet bereikt is.