Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

In december komen niet alleen Sinterklaas en de Kerstman op bezoek, het is ook de maand waarin heel wat werknemers hun eindejaarspremie ontvangen. Wist je dat ook uitzendkrachten recht hebben op zo’n premie?

Wat zijn de voorwaarden?
  • Heb je tussen 1 juli 2020 en 30 juni 2021 minstens 65 dagen (of 494 uren) gewerkt? Dan heb je recht op een eindejaarspremie.
  • Ben je onmiddellijk na je uitzendcontract vast in dienst getreden bij dezelfde onderneming? Dan heb je recht op een eindejaarspremie als je minstens 60 dagen (of 456 uren) gewerkt hebt.
Hoeveel bedraagt mijn eindejaarspremie?
  • De premie bedraagt 8,33 % van het brutoloon dat je als uitzendkracht verdiende tijdens de periode van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021.  
  • Daar worden nog 13,07 % sociale zekerheidsbijdragen en 23,22% bedrijfsvoorheffing van afgetrokken. De nettopremie bedraagt ongeveer 66% van de brutopremie.
Wat moet je doen?
  • Als je recht hebt op de premie, dan krijg je in de eerste week van december een document opgestuurd van het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten.
  • Bezorg dit document zo snel mogelijk aan je ABVV-Metaal-afgevaardigde op het bedrijf of aan je plaatselijk ABVV-kantoor. Wij zorgen ervoor dat het bedrag zo snel mogelijk op je rekening wordt gestort. 
Meer info nodig? Bekijk dan zeker ons uitgebreid pamflet.