Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Wat zijn het? Sport- en cultuurcheques zijn een alternatieve vorm van verloning waar werkgevers maar al te graag gebruik van maken omdat er geen fiscale en sociale bijdragen op verschuldigd zijn.
  • Ze dienen om sportabonnementen mee te betalen of om naar een museum, theater of pretpark te gaan. 
  • Ze moeten steeds toegekend worden op basis van een sectorale of bedrijfscao.
Corona. Dergelijke cheques hebben steeds een vaste vervaldatum. Ze zijn geldig tot 30 september van het jaar volgend op het jaar waarin ze werden uitgegeven.
  • Omwille van de coronacrisis was het echter niet evident om deze cheques effectief te besteden. Daarom werd beslist om de vervaldatum van de cheques uitgegeven in 2019 en 2020 te verlengen tot 30 september 2022.