Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Waarover gaat dit?

Binnenkort onderhandelen vakbonden en werkgevers in de Nationale Arbeidsraad (NAR) over het inperken van dagcontracten voor interimmers. Het gebruik van dergelijke contracten is immers helemaal uit zijn voegen gebarsten. En dat moet dringend stoppen!

Sprekende cijfers

Op dit moment maken ondernemingen buitenproportioneel gebruik van opeenvolgende dagcontracten:

  • Tussen 2015 en 2020 waren de helft van alle interimcontracten dagcontracten.
  • In 2016, 2017 en 2018 waren er elk jaar drie miljoen opeenvolgende dagcontracten.
  • In 2019 en 2020 ging het telkens om minstens 2,5 miljoen, ondanks de coronacrisis.

Deze cijfers illustreren dat dagcontracten al lang niet meer gebruikt worden om onvoorspelbare piekmomenten op te vangen. Ze vormen daarentegen een belangrijk economisch businessmodel, zowel voor uitzendkantoren als voor bedrijven.

Onze voorstellen

Het overdreven gebruik van dagcontracten resulteert in veel onzekerheid voor de uitzendkracht, zowel financieel als psychologisch. Dagcontracten zorgen ook voor het afwentelen van bepaalde kosten (ziekte, tijdelijke werkloosheid) door de werkgever naar de sociale zekerheid. Om daar een einde aan te maken, stellen wij volgende oplossingen voor:

  • Een duidelijke motivering door bedrijven waarom gebruik gemaakt wordt van dagcontracten.
  • Een financiële bijdrage – betaald door het bedrijf en ten voordele van de sociale zekerheid – nadat een bepaald aantal contracten werd gebruikt.
  • Een maximaal aantal toegelaten dagcontracten per interimmer bij dezelfde onderneming gedurende een bepaalde periode.
  • Meer controles door de inspectiediensten, zowel tijdens als voorafgaand aan het gebruik van dagcontracten.

ABVV-Metaal vraagt een constructieve houding van de werkgever om via overleg te komen tot een sterk kader, waardoor het uit zijn voegen gebarsten gebruik van dagcontracten eindelijk kan teruggebracht worden tot aanvaardbare proporties.

Studiedag

In het kader van de problematiek organiseerden ABVV-Metaal en BTB afgelopen maandag een studiedag voor secretarissen en militanten rond uitzendarbeid. Behalve leerrijke presentaties van dr. Kim Bosmans en metaaladviseur Wim Careel, kwamen er ook getuigenissen van op het veld aan bod.