Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Round-up

Het waren lange en moeilijke onderhandelingen, maar deze week werden in de aanverwante metaalsectoren (op de sector metaalhandel na) protocolakkoorden gesloten voor de periode 2021-22. Hier vind je een overzicht van het behaalde resultaat in de sectoren garages, koetswerk, elektriciens, metaalrecuperatie en edele metalen.

Rode draad

Doorheen deze onderhandelingen waren meerdere punten voor ons steeds prioritair:

-          Meer koopkracht via een sterke en solidaire coronapremie om onze werknemers te belonen die de voorbije jaren het beste van zichzelf hebben gegeven in moeilijke omstandigheden. Ook de aanvullende vergoedingen via het FBZ inzake kinderopvang en landingsbanen werden versterkt.  

-          Meer werkbaar werk door in te zetten op extra rechten inzake levenslang leren en op nieuwe bevoegdheden voor ons sectorale opleidingsfonds Educam. Daarnaast werd – afhankelijk van de sector – het loopbaanverlof, het verlof om dwingende redenen en het mobiliteitsverlof verbeterd.

-          Een betere eindeloopbaan door in al onze sectoren maximaal gebruik te maken van de wettelijke mogelijkheden inzake SWT en landingsbanen.

In de woorden van

Ortwin Magnus – ondervoorzitter en onderhandelaar voor ABVV-Metaal – blikt terug: “Het waren geen evidente onderhandelingen. De loonmarge lag met 0,4 % bijzonder laag en het was vechten voor elke vakbondseis, of het nu ging over de coronapremie of over werkbaar werk. Toch ben ik ervan overtuigd dat er in onze sectoren mooie stappen zijn gezet, waar elke werknemer concreet de vruchten van zal plukken.”

Metaalhandel

In de sector metaalhandel werd donderdagnacht tevergeefs geprobeerd om nog een akkoord te bereiken. De werkgevers vragen heel veel flexibiliteit en overuren, zonder dat daar een deftige koopkrachtverhoging (coronapremie) tegenover staat. Voor ons is dat niet aanvaardbaar. Op maandag 29 november volgt een nieuwe poging om een sectorakkoord te sluiten.