Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

RC en FM klein 600x400
Georganiseerde aanval

We waren geschokt, toen we zagen hoe het hoofdkwartier van de Italiaanse socialistische vakbond CGIL in Rome werd aangevallen door fascistische stoottroepen. De zwarthemden hadden zich aangesloten bij een Antivax-betoging. Op het einde van die mars stootten fascisten door naar de vakbondslokalen, braken binnen en richtten vernielingen aan.

Maar daar bleef het niet bij. Op diezelfde dag werd ook een vaccinatiecentrum in een hospitaal aangevallen en in de dagen nadien werden regionale vakbondskantoren van CGIL met molotovcocktails aangevallen, werden andere besmeurd met hakenkruisen... Ook de website van CGIL werd gehackt in een poging de computers van de vakbond te saboteren.

De aanval op het hoofdkantoor was dus geen geïsoleerd gebeuren of een uit de hand gelopen incident na een betoging. Het gaat hier om een goed voorbereid plan van de fascisten. Het is een aanslag op de vakbond en dus op ons democratisch systeem. Dat is net hetzelfde als wat Mussolini met zijn fascistische stoottroepen deed in de jaren dertig. We weten allemaal dat dit leidde tot een wereldoorlog waarbij miljoenen mensen in uitroeiingskampen stierven.

De Italianen laten zich niet doen!

Een week na deze aanslagen kwamen meer dan 100.000 betogers bijeen op het San Giovanniplein in Rome om te protesteren om te protesteren tegen het fascisme: “Mai più fascismi!”, scandeerden ze in koor. Maar de boodschap was evengoed: wij zullen ons niet laten doen.

De secretaris-generaal van CGIL, Maurizio Landini, vatte het mooi samen: “We zijn niet vergeten wat er gebeurde in Italië, in Europa, voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Want een land dat zijn verleden vergeet, heeft een povere toekomst!” In zijn lange en begeesterende toespraak pleitte hij voor hoop en perspectief voor de jongeren, voor méér cultuur, voor betere banen en een stevige sociaal vangnet. Dat is ons antwoord op fascisme, onverdraagzaamheid, uitsluiting en geweld.


BTB en Metallo’s solidair

Vele vakbonden stuurder hun vertegenwoordigers naar Rome om een belangrijk signaal te geven. Ook BTB-voorzitter Frank Moreels was klaar en duidelijk waarom het belangrijk is om vreedzaam tegenstand te bieden. “We leven in een democratie, vakbonden zijn deel van die democratie en we zullen nooit aanvaarden dat fascisten die democratie en die vakbonden in vraag stellen."

We waren er trouwens met een delegatie bij op de protestmeetings in Brussel en in Rome. Omdat dit geen probleem van de Italianen is. Als men aan één van ons raakt, dan komt men aan elk van ons. Als de fascisten de Italiaanse vakbond vandaag aanvallen, dan zullen ze niet aarzelen dit te doen met andere vakbonden in Europa. Het is trouwens geweten hoe het Vlaams Belang - de Vlaamse fascisten - doen alsof ze een sociaal programma verdedigen, maar in de praktijk anti-syndicale standpunten innemen.

Wij zijn niet vergeten hoe de fascisten van ‘Schild en vrienden’ een raid organiseerden op ons vakbondshuis in Gent op 1 mei 2018, de vakbondsvlag ontvreemdden en nadien filmpjes postten op internet waarin op die vlag geürineerd werd en die nadien in brand werd gestoken. De leider van die rechtse bende, Dries Van Langenhove, zetelt vandaag in de Vlaams Belang-fractie in het parlement. Er hangt een proces boven zijn hoofd voor inbreuken tegen de antiracismewet.

 

Vakbondsrechten ook in België onder druk

Linkse vakbondsmensen worden vandaag ook in ons land vervolgd. Zeventien ABVV-vakbondsleden, waaronder de ABVV-voorzitter, werden afgelopen week ook in hoger beroep veroordeeld tot voorwaardelijke gevangenisstraffen en zware geldboetes. Enkel en alleen omdat ze aanwezig waren bij een wegversperring op een stakingsdag zes jaar geleden.

Vakbondsleiders worden zwaar vervolgd om iedereen ervan te weerhouden sociaal verzet te organiseren. Maar ook wij zullen ons niet laten doen.

BTB en ABVV-Metaal zullen zich in elk geval inschrijven in de campagne die het ABVV zal uitrollen om de rechten van ons allemaal, de rechten van alle vakbondsmensen, te vrijwaren.

Want wie aan één van ons komt, komt aan ons allemaal.


Rohnny Champagne                   Frank Moreels
Voorzitter ABVV-Metaal              Voorzitter BTB-ABVV