Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Waarover gaat dit? De tijdelijke werkloosheid omwille van corona werd verlengd tot eind dit jaar. Parallel hieraan werd ook de lagere bedrijfsvoorheffing op uitkeringen tijdelijke werkloosheid verlengd tot 31 december 2021.
  • De bedrijfsvoorheffing bedraagt tijdelijk 15 % in plaats van 26,75 %. Op die manier wordt het inkomensverlies voor wie langdurig tijdelijk werkloos is een beetje getemperd.
  • De verlaagde bedrijfsvoorheffing is niet van toepassing op sectorale aanvullende vergoedingen tijdelijke werkloosheid.
Opgelet. De bedrijfsvoorheffing is slechts een voorschot op de definitief verschuldigde belastingen. De uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid worden in de eindbelasting belast als normaal loon. Vooral werknemers uit een hogere inkomenscategorie die langdurig tijdelijk werkloos waren, zullen achteraf belastingen moeten bijbetalen.