Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Om de ergste gevolgen van de klimaatverandering enigszins onder controle te houden, moet de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen (zoals CO2) drastisch naar omlaag. De Europese Unie neemt alvast het voortouw en wil klimaatneutraal zijn in 2050. Om dat te realiseren zijn belangrijke veranderingen nodig in alle domeinen van de samenleving, ook in industrie en transport.

We gingen eens luisteren bij enkele collega's. Lees hier het artikel.

 

5290 Y21 ABVV Metaal Klimaat artikel A4 02