Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Staalbedrijf ArcelorMittal Gent gaat haar staalproductie ingrijpend vergroenen. Er wordt maar liefst 1,1 miljard euro geïnvesteerd in een nieuwe installatie om staal te maken met een pak minder CO2-uitstoot.
  • Concreet gaat het om een DRI-installatie en twee elektrische ovens voor staalproductie op basis van gas (en later waterstof) in plaats van steenkool.
  • Tegen 2030 zal de CO2-uitstoot daardoor dalen met 3 miljoen ton per jaar (dat is een derde van totale uitstoot van het bedrijf).
  • De investering wordt deels gefinancierd door het bedrijf (350 miljoen euro), maar ook door de Vlaamse en federale overheid (350 miljoen euro) en de Europese investeringsbank (400 miljoen euro).

Waarom is dit belangrijk?

Het gaat om de grootste investering in duurzame productiecapaciteit uit de recente geschiedenis, met positieve effecten voor klimaat, industrie en tewerkstelling.

  • ArcelorMittal Gent pompt jaarlijks 9 miljoen ton CO2 in de lucht en is daarmee de grootste uitstoter van ons land. Met de nieuwe installatie zet het bedrijf een belangrijke stap in het realiseren van klimaatneutraliteit in 2050 en zal de totale uitstoot in Vlaanderen dalen met 4%.
  • Door de investering wordt de staalindustrie stevig verankerd in ons land. Meer nog: ze versterkt onze positie als globale voorloper inzake duurzame staalproductie. Dat is cruciaal voor onze industriële slagkracht én voor de toekomstige tewerkstelling.
Meer details over de investering vind je in het persbericht van het bedrijf.