Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Waarover gaat het? Op staalbedrijf ArcelorMittal in Gent hebben honderden arbeiders het werk neergelegd. De spontane staking brak uit op woensdag 22 september en duurde tot vrijdag. De vakbonden eisten:
  • Meer respect– ook financieel – voor het vele werk dat gepresteerd werd tijdens de coronacrisis, vaak in moeilijke en onveilige omstandigheden.
  • Een oplossing voor het personeelstekorten de enorme werkdruk die daar het gevolg van is.

Vijf na twaalf

Zoals onze ABVV-Metaal hoofddelegee Stijn Van Geem het zegt: ‘Met deze staking geven we een krachtig signaal aan de directie. De problemen – hoge werkdruk, onderbezetting, een algemeen gebrek aan respect, …  – slepen al veel te lang aan. Het is vijf na twaalf. Het wordt tijd dat de directie met concrete oplossingen komt.’  

Strijd loont

Op vrijdag werd de staking (voorlopig) ontbonden nadat de directie een schriftelijke engagementsverklaring had overgemaakt aan de vakbonden, met daarin concrete en duidelijke afspraken om de problemen aan te pakken.