Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Sinds midden juli 2020 kan de werkgever consumptiecheques cadeau doen aan zijn werknemers. Dit is voordelig want het betreft een voordeel waarop je geen belastingen betaalt (behalve de patronale bijdrage van 16,5 %).

Dit systeem werd ingevoerd door de regering om de lokale middenstand, midscheeps getroffen door de coronacrisis, een duwtje in de rug te geven ten belope van maximaal 300 euro (en te besteden tot 31/12/2021).

Ook de nieuwe coronapremie van maximaal 500 euro zal onder de vorm van consumptiecheques worden verstrekt mits deze eenmalige premie in 2021 en via cao wordt toegekend. Deze cheques zijn geldig tot 31/12/2022.

Je informeert je echter best op voorhand of je handelaar de cheques mag en zal aanvaarden.