Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

In het voorjaar van 2020, net na de eerste lockdownperiode, sloten de sociale partners in de metaalverwerkende nijverheid twee heel specifieke coronagerelateerde cao’s af. Het betrof akkoorden die een rechtstreeks gevolg waren van de collectieve sluitingen en schorsingen van de arbeidsovereenkomst ingevolge ‘overmacht door Covid-19’. Door de erkenning van de coronapandemie als overmacht konden werknemers daardoor aanspraak maken op een werkloosheidsvergoeding, net alsof de schorsing veroorzaakt werd door een ‘gewone’ economische reden.

De metaalverwerkende sector kent in heel wat systemen gelijkstellingen voor overmacht om economische reden, maar niet alle vormen van overmacht waren altijd gelijkgesteld. Zo werd er bijvoorbeeld door schorsing over corona-overmacht geen bedrag ingelegd in het solidariteitsluik van extralegale pensioenfonds, en zo waren er in sommige regio’s ook bij eindejaarspremies geen overmacht-gelijkstellingen.

Beide nadelen werden vermeden door twee2 specifieke cao’s op te maken. Er werd enerzijds een cao ‘solidariteit pensioenfonds’ gemaakt, waarbij er tijdens de periode van corona-erkenning er voor elke dag corona-overmacht € 1 werd gestort op de persoonlijke account van de arbeider. Net zoals dat bij economische werkloosheid het geval is. Op die manier blijft de opbouw van het aanvullend pensioen volledig intact!

Anderzijds werd een cao gemaakt ‘aanvulling bij de eindejaarspremie’. Hierin werd bepaald dat er voor elke dag coronawerkloosheid een aanvullend bedrag van € 7,5 door de werkgever diende te worden betaald (een aanvulling op de eindejaarspremie). De aanvulling is beperkt tot maximaal 10 arbeidsdagen en wordt in mindering gebracht van eventueel bestaande regionale regelingen. Deze afspraak geldt pro rata voor deeltijdse werknemers.

Beide cao’s werden afgesloten voor beperkte duur; maar intussen zijn deze ook telkens verlengd, en op het paritair comité van 21 juni opnieuw, nu tot het eind september 2021 (derde kwartaal). We leven daarbij in de hoop dat een verdere verlenging misschien niet nodig zou zijn, want dat zou betekenen dat corona-overmacht niet langer in de bedrijven wordt aangevraagd.