Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

De sectoren garages (PC 112) en koetswerk (PsC 149.02) zijn volop in verandering. Denk maar aan de opmars van elektrische wagens of aan de digitalisering van werkmethodes en bedrijfsprocessen. Ook de verwachtingen van klanten/consumenten zijn geëvolueerd.

Impact op de werkvloer

Al deze ontwikkelingen hebben grote gevolgen voor onze mensen op de vloer. De manier van werken wordt anders, net zoals de competenties die werknemers nodig hebben. Als vakbond denken wij daarover na en willen we mee zorgen voor kwalitatieve jobs in een bloeiende garage- en koetswerksector.

Onze visie

Over de transitie in de garage- en koetswerksector schreven we dit dossier. We doen er onze visie uit de doeken om de uitdagingen aan te gaan, de kansen te grijpen en de bedreigingen te beperken. In de woorden van Ortwin Magnus, ondervoorzitter ABVV-Metaal: “Ondanks alle ingrijpende evoluties in de sector, is investeren in werknemers dé sleutel tot succes!”