Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Eind april presenteerde de Vlaamse regering haar ontwerp-visienota ‘Clean Power for Transport’. Daarin legt ze uit hoe ze het transport (auto, trein, bus, …) in Vlaanderen emissievrij wil maken. De focus ligt daarbij terecht op de elektrificatie van het vervoer. Zo moet tegen 2030 de helft van alle nieuw verkochte wagens elektrisch zijn.

Voor de SERV – een adviesorgaan van vakbonden en werkgevers – mogen de ambities van de Vlaamse regering gerust nog opgeschroefd worden, vooral wat het aantal elektrische wagens betreft. Er is ook dringend nood aan becijferde plannen over investeringen in (slimme) laadpalen en in betere netinfrastructuur.

Om de Europese klimaatdoelstellingen te behalen (CO2-neutraal in 2050) valt geen tijd te verliezen. De omslag naar elektrische wagens moet snel en massaal gebeuren, op een sociaal rechtvaardige manier. Meer weten over de rol die elektrische auto’s spelen in het terugdringen van de CO2-uitstoot? Check dan zeker onze nieuwste MagMetal!