Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Het ontwerp gaat over vier aan het loonoverleg gekoppelde dossiers: eindeloopbaan, het gebruik van overuren, minimumlonen en de harmonisering van de tweede pensioenpijler tussen arbeiders en bedienden. Normaal maakt ook de loonnorm deel uit van een IPA. Maar door de halsstarrige houding van de werkgevers zijn de sociale partners er niet in geslaagd om hierover afspraken te maken, waardoor de regering dit dossier naar zich toe heeft getrokken.

Minimumlonen

In een eerste fase – vanaf april volgend jaar – wordt het minimumloon vastgelegd op 1.702 euro bruto, ongeacht de leeftijd van de werknemer. De minimumlonen gaan met 35 euro bruto omhoog in de komende twee fasen (2024 en 2026), maar in de praktijk wordt dat 50 euro netto door de begeleidende fiscale maatregelen. Het is sinds 2008 geleden dat het interprofessioneel minimumloon verhoogd werd. Dat is ondertussen 13 jaar geleden! Hoog tijd dat er opnieuw een stap vooruit werd gezet dus. Want een verhoging van de minimumlonen is échte solidariteit realiseren tussen de sterke sectoren met hogere lonen en de allerzwakste inkomens.

Eindeloopbaan

De lopende SWT-cao’s (brugpensioen) worden verlengd, maar met de leeftijd van 60 jaar in plaats van 59 jaar (zoals wettelijk voorzien). Het systeem van de landingsbanen wordt versoepeld. Werknemers zullen vanaf 55 jaar tot de helft minder kunnen werken dankzij een landingsbaan mét premie van de RVA. De leeftijd voor SWT in ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering werd niet verlaagd.

Overuren

De vrijwillige overurenregeling wordt verlengd met twee jaar. Om tijdens de coronacrisis stand te houden, konden werknemers in essentiële sectoren op een soepele en goedkope manier 120 overuren op jaarbasis extra presteren. Die regeling van corona-overuren wordt voor dit en volgend jaar uitgebreid naar alle sectoren en herdoopt tot relance-overuren.

Tweede pensioenpijler

De harmonisering van de tweede pensioenpijler wordt uitgesteld en wordt deels in rekening gebracht van komende interprofessionele onderhandelingen.

Loonnorm en coronapremie

Door de regering werd al beslist dat de lonen dit en volgend jaar maximaal met 0,4 procent kunnen stijgen boven op de verwachte indexering van 2,8 procent. Daarbovenop kunnen bedrijven die de crisis goed hebben doorstaan een coronapremie van maximaal 500 euro geven. De premie moet, om de belastingfactuur voor de bedrijven te drukken, worden uitbetaald in de vorm van consumptiecheques.