Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Bij Amerikaans telecombedrijf CommScope in Kessel-Lo zijn 305 jobs bedreigd (241 arbeiders en 64 bedienden). De intentie tot herstructurering werd op donderdag 27 mei aangekondigd tijdens een bijzondere ondernemingsraad. De belangrijkste reden, volgens de directie, is de snel veranderende telecommarkt. Vanaf 2023 zou de site in Kessel-Lo verlieslatend worden. Het slechte nieuws kwam onverwachts voor personeel en vakbonden, aldus hoofddelegee voor ABVV-Metaal Marc Vanhagendoren: “Uit het jaarverslag van 2018-2019 leiden we af dat er nog veel winsten zijn gemaakt. Dit besluit is genomen uit de vrees dat het bedrijf tegen 2023 niet langer winstgevend zou zijn. Nochtans zijn er onlangs nog miljoenen aan dividenden uitgekeerd aan aandeelhouders.”

Onmiddellijk na de aankondiging mochten de zwaar aangeslagen werknemers naar huis vertrekken. Ze kregen donderdag en vrijdag de tijd om het slechte nieuws te verwerken. Op de vraag van de vakbonden om ook maandag een betaalde verlofdag toe te kennen, ging de directie niet in. De vakbonden hielden daarop de poorten dicht op maandag 31 mei. Sedert dinsdag zijn de werknemers weer aan de slag.

“Maandag is rustig verlopen. Er kwam geen gerechtsdeurwaarder aan te pas en er was ook maar een klein aantal collega’s aanwezig aan de poort om geen nodeloze gezondheidsrisico’s te nemen.” Dinsdag startten de vakbonden personeelsvergaderingen op in verscheidene sessies. “We hebben de collega’s in 35 groepjes ontvangen. We hebben naar hen geluisterd en gevraagd wat hun verwachtingen waren. De meesten reageerden nog steeds vol ongeloof. Qua actiebereidheid kunnen we als vakbonden op de volledige steun van onze collega’s rekenen.”

Het personeelsbestand bij CommScope in Kessel-Lo bestaat voor 70 procent uit 50-plussers, waarvan een groot deel 55-plussers. Deze mensen zien hun toekomstkansen op de arbeidsmarkt somber in. “Voor SWT bij een herstructurering komen deze mensen niet in aanmerking, want dat is pas mogelijk vanaf 60 jaar. Maar we willen toch alles op alles zetten om de collega’s gemoedsrust te geven in de vorm van een degelijk sociaal plan.”

Donderdag is de procedure-Renault opgestart met een ondernemingsraad. Marc: “We rekenen er niet op om jobs te kunnen redden, maar de drie vakbonden hopen wel antwoorden te krijgen op een aantal belangrijke vragen.”

Intussen vroegen de vakbonden ook een onderhoud met Leuvens burgemeester Mohamed Ridouani (Vooruit) om een licht te werpen op zijn eventuele rol in de onderhandelingen. Het dossier zal ook te berde worden gebracht in het parlement door PS-minister van Werk Dermagne.