Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Minimumlonen en eindeloopbaan

Momenteel onderhandelen werkgevers en vakbonden over twee belangrijke dossiers: de minimumlonen en de eindeloopbaan (SWT en landingsbanen). BTB en ABVV-Metaal willen dit overleg alle kansen geven, maar er moeten wel resultaten geboekt worden. Op 7 juni is het laatste overleg gepland, pas dan zullen wij onze evaluatie maken en beslissen wat de volgende stappen zijn.  

Loonnorm

Omdat de werkgevers pertinent weigeren om de werknemers te geven waar ze recht op hebben, heeft de regering het loondossier naar zich toegetrokken. De loonsverhoging van 0,4 procent en de consumptiecheque van maximaal 500 euro netto vinden wij te weinig, maar het is beter dan niets. Het is wel essentieel dat er een sectoraal kader komt voor de consumptiecheque, zodat een maximaal aantal werknemers er recht op heeft. De beperkte loonmarge is het gevolg van de loonwet van 1996. Deze wet moet dus herzien worden en daar zullen we vanaf het najaar dan ook werk van maken.

Het gemeenschappelijk IPA-standpunt van ABVV-Metaal en BTB lees je hier.