Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Begin deze week heeft de federale regering beslist om enkele corona-gerelateerde steunmaatregelen te verlengen tot 30 september 2021. Een van die maatregelen is de tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door corona, inclusief de RVA-toeslag van 5,63 euro bruto per dag tijdelijke werkloosheid en de verlaagde bedrijfsvoorheffing. Daarnaast blijft ook de degressiviteit van de volledige werkloosheidsuitkering bevroren tot 30 september 2021.

En wat na 30 september?

Welke maatregelen zullen gelden vanaf 1 oktober 2021 is nog niet duidelijk. De regering heeft alleszins te kennen gegeven dat ze vanaf dan wil overschakelen naar meer uitzonderlijke maatregelen en relance-initiatieven.