Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Welkom Mtech+

Op donderdag 20 mei lanceerden werkgevers en vakbonden uit de metaalindustrie het nieuwe loopbaanfonds Mtech+. Het werkterrein van dit fonds, dat zijn de werknemers (arbeiders en bedienden) en bedrijven uit de metaal- en technologische industrie (PC 111 en PC 209).

Duurzame loopbanen

Met ons loopbaanfonds willen we werk maken van duurzame tewerkstelling en loopbaanzekerheid voor al onze werknemers. Er wordt niet alleen aandacht besteed aan de competenties die werknemers vandaag nodig hebben maar ook aan de vaardigheden die ze in de toekomst nodig (zullen) hebben (zowel binnen als buiten de huidige job/sector). Daarnaast is er ook aandacht voor werkbaar werk en willen we werknemers ondersteunen om hun loopbaan in eigen handen te nemen.

Een loopbaanrekening voor iedereen!

Een van de belangrijkste nieuwigheden is de invoering van een loopbaanrekening voor alle werknemers in de metaalindustrie, ter waarde van 1000 euro. Een budget dat de werknemer vrij kan besteden aan bijscholing, herscholing of aan andere loopbaanondersteunende initiatieven (op eigen initiatief en buiten de arbeidstijd). Er zijn ook projectsubsidies voor bedrijven die concreet aan de slag gaan rond duurzame inzetbaarheid en werkbaar werk. Een andere belangrijke pijler is het herscholingsfonds, die via ondersteuning van langdurige herscholingstrajecten onze werknemers wil klaarstomen voor de jobs van de toekomst.

Meer weten over wat Mtech+ concreet voor jou kan betekenen? Check dan zeker onze website!