Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Regel geldt altijd
We schreven het al in de vorige CONNECT: werknemers die zich willen laten vaccineren tegen COVID-19 tijdens de werkuren, hebben recht op klein verlet. Ook werknemers die een uitnodiging krijgen vanuit de centrale reservelijst Qvax kunnen dit doen zonder loonverlies. Daarover was eerst wat onduidelijkheid, maar het kabinet van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) heeft dit bevestigd.

Geen volledige werkdag
De werknemer behoudt dus ook in dit geval zijn of haar normale loon voor de afwezigheid tijdens zijn of haar werkuren. Er wordt rekening gehouden met de verplaatsing van en naar het vaccinatiecentrum, de vaccinatie zelf en de wachttijd. De precieze duur van het vaccinatieverlof is daarom individueel verschillend, maar bedraagt alvast geen volledige werkdag.