Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Bedrijfsvoorheffing
In 2020 hebben heel wat werknemers uitkeringen tijdelijke werkloosheid ontvangen. De bedrijfsvoorheffing op deze uitkeringen bedraagt normaal 26,75 procent, maar werd vanaf mei 2020 verlaagd naar 15 procent. Omdat de bedrijfsvoorheffing slechts een voorschot is op de verschuldigde belastingen, bestaat de kans dat je achteraf belastingen moet bijbetalen of minder zal terugkrijgen. Het ABVV heeft zich altijd tegen die onrechtvaardigheid verzet.

Berekeningstool
Met de overheidstool TAXra-CALC kan je online checken of je al dan niet moet bijbetalen aan de belastingen. Het zullen vooral werknemers zijn die periodes van tijdelijke werkloosheid gecombineerd hebben met periodes waarop gewerkt werd, die zullen moeten bijbetalen.