Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

De internationale transportvakbond ITS voert campagne voor een uitgebreid, betaalbaar en duurzaam openbaar vervoer, overal ter wereld. Investeringen in publiek bus-, tram- en treintransport kunnen het globale post-coronaherstel versnellen, miljoenen jobs creëren en een belangrijke bijdrage leveren aan de strijd tegen de klimaatverandering.

Ook in Vlaanderen zijn bijkomende inspanningen nodig. Vanuit het EU-herstelplan zal de komende jaren bijna 100 miljoen euro geïnvesteerd worden in openbaar vervoer (tram en bus). Dat is positief, maar de focus ligt vooral op hybride bussen (met verbrandingsmotor) terwijl er beter voor vol-elektrisch gekozen wordt. Dat is technisch mogelijk én noodzakelijk om onze klimaatdoelstellingen te behalen.