Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Nog altijd is er geen doorbraak in het overleg over een nieuw interprofessioneel akkoord (IPA 2021-22). De werkgevers blijven zich halsstarrig verzetten tegen elke échte vooruitgang voor de werknemers. Aan onze drie prioriteiten wordt geen gehoor gegeven: een deftige loonstijging (vooral in sectoren die het voorbije jaar goed gepresteerd hebben), hogere minimumlonen en een stevig eindeloopbaanbeleid.

De komende dagen zal het ABVV zijn verdere strategie bepalen en bekijken hoe het nu verder moet. De tijd dringt, maar wij blijven gaan voor een sterk, rechtvaardig en solidair akkoord. De werknemers hebben daar recht op. Wij verdienen beter!