Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Werknemers die zich willen laten vaccineren tegen COVID-19, hebben recht op klein verlet (omstandigheidsverlof). De wet die dat mogelijk maakt werd recent goedgekeurd en is (voorlopig) van kracht tot 31 december 2021. 

De werknemer heeft het recht om afwezig te zijn van het werk gedurende de tijd die nodig is voor de vaccinatie, inclusief de tijd die nodig is om zich te verplaatsen naar en van het vaccinatiecentrum. De werknemer behoudt zijn normale loon en moet de werkgever vooraf verwittigen, van zodra het tijdstip van de vaccinatie bekend is.