Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Door de verstrenging van de coronamaatregelen zullen vele paaskampen voor kinderen en jongeren niet kunnen doorgaan. Om te vermijden dat de kinderen en jongeren tijdens de paasvakantie door hun grootouders moeten worden opgevangen, zal het systeem van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona worden uitgebreid. De werknemer die een beroep wil doen op tijdelijke werkloosheid, zal wel moeten bewijzen dat het kamp van zijn kind geannuleerd werd omwille van corona.

Werknemers hebben sinds 1 oktober vorig jaar het recht om afwezig te zijn van het werk wanneer hun kind door de coronamaatregelen niet naar school, de opvang of een instelling kan gaan. Dat systeem van tijdelijke werkloosheid kan ingeroepen worden wanneer de opvang of school (deels) moet sluiten of wanneer het kind in quarantaine moet. Die maatregel zal ook worden verlengd tot 30 juni 2021.