Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Uitkeringen en pensioenen

Elke twee jaar onderhandelen vakbonden en werkgevers over de welvaartsenveloppe. Dat is een budget (700.000 miljoen euro) om de uitkeringen (werkloosheid, ziekte, invaliditeit, …) en pensioenen welvaartsvast te houden. Op 15 september vorig jaar moesten de sociale partners – zoals wettelijk bepaald – een advies geven over de exacte verdeling van die enveloppe.

Onaanvaardbaar

Maar vandaag – we zijn een half jaar later – is dat is nog steeds niet gebeurd. De werkgevers misbruiken dit dossier als pasmunt voor de IPA-onderhandelingen. Ze koppelen beide dossiers onterecht aan elkaar en blokkeren zo dus elke vooruitgang op de kap van gepensioneerden, zieken en werklozen. Voor ons is dat onaanvaardbaar!